Bart Schalkx

“Wat is het nieuwe dat ~ het licht wil zien/geboren wil worden ~ en hoe zorg ik dat ik zélf niet in de weg sta”?


In Assisi Italië begeleid ik intensieve programma’s ‘Bezinnen | Herbronnen’ om dit soort transformatieprocessen optimaal te faciliteren. Deze vragen fascineren mij, zeker in uitdagende onzekere perioden waarin ‘het oude’ niet meer werkt en de vernieuwing zich (nog) niet lijkt aan te dienen. Mensen zijn pas wérkelijk effectief wanneer zij zich verbonden voelen met diepere bronnen in zichzelf. Pas dan is een duurzame verbinding met anderen en met de omgeving mogelijk.

In 1995 bezocht ik Assisi voor de eerste keer als toerist. In 2004, naar aanleiding van een crisis in mijn werk, ging ik alleen naar Assisi voor een individuele retraite geïnspireerd door Franciscus. In 2005 ging ik ‘op herhaling’. Zo werd Franciscus een belangrijke leermeester voor mij. De verbinding werd al maar sterker. De vraag werd mij gesteld om in Assisi groepen te begeleiden en sindsdien ben ik, nu al weer voor het 10e jaar, vaste begeleider van deze herbronningsweken. Mijn deskundigheid en ervaring maken dat ik nu op uitnodiging van een uitgever werk aan een boek, een innerlijke reisgids ‘bezinnen | herbronnen in Assisi met Franciscus als gids en inspirator’.

De weg naar binnen vind ik voor leiders en professionals niet alleen uitdagend maar zelfs absoluut noodzakelijk. Belangrijke leraren van wie ik op dit gebied veel geleerd heb zijn o.a.: A.H. Almaas, John P. Milton, Joseph Jaworski, Kaz Gozdz en Alan Seale. Drie kernwoorden ‘Eenvoud ~ Wijsheid ~ Schoonheid’ zijn mijn leidraad bij de (talent)ontwikkelprogramma’s, trainingen, workshops, lezingen en coaching die ik geef.

Eenvoud ~ Wijsheid ~ Schoonheid