Het labyrint geeft verrassende antwoorden op zakelijke en persoonlijke vragen


Een labyrint is een eeuwenoud beproefd instrument waarmee mensen vaak treffende antwoorden vinden op actuele vragen. Het lopen van een labyrint is een metafoor voor leven en werk: ‘Een weg vol onverwachte wendingen die niet dood loopt’. Wij hebben de beschikking over een z.g. klassiek Kretenzisch labyrint in de buitenlucht, en een kopie van het labyrint van de kathedraal van Chartres binnen. Het lopen van een labyrint bestaat uit drie fasen:

  1. loslaten van dat wat niet langer functioneel of misschien zelfs overbodig is. Dit gebeurt wanneer je het labyrint van buiten naar binnen loopt
  2. in het centrum ontdek je de kern, de essentie waarover het wél moet gaan
  3. terug lopend van binnen naar buiten start de integratie van je nieuwe inzichten in je dagelijkse werkelijkheid

Resultaat + tijdsinvestering

Wanneer je het labyrint loopt, spreek je je persoonlijke dieperliggende innerlijke wijsheid aan. Het denken, wat natuurlijk een kwaliteit is, kan ons soms ook in de weg staan. Het denken kan namelijk niet anders dan de al bekende patronen volgen en dat brengt daarmee juist níet de antwoorden en de vernieuwing die we zoeken. Het labyrint spreekt andere belangrijke kwaliteiten in ons aan zoals creativiteit en intuïtie. Het maakt daarbij geen onderscheid tussen zakelijke of persoonlijke vragen. Bij complexe vragen en zelfs als je geen concrete vraag hebt doet het labyrint gewoon haar werk. Het zegt je iets wezenlijks over wat op dat moment voor jou aan de orde is. Een dagdeel gebruik maken van het labyrint heeft het effect van een ‘miniretraite’.

Mogelijkheden

Het labyrint biedt gelegenheid om in contact te komen met ‘Source’ zoals benoemd in Theory-U en heeft eerder daarmee bijgedragen aan belangrijke inzichten voor bijvoorbeeld:

  • een interdisciplinair team met een acute complexe vraag
  • een bestuur dat zich boog over innovatie, visie en strategieontwikkeling
  • een projectteam dat stond voor een belangrijke nieuwe uitdaging
  • een management team dat meer leiding wilde geven vanuit intuïtie

Begeleiding

De workshop wordt begeleid door Bart Schalkx. Een groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Maatwerk

Op verzoek ontwikkelen we een programma op maat voor uw team of organisatie.