Hoe Franciscus jou kan inspireren


Laat jij je leiden door ‘het Hoogste in jezelf’?

Stap voor stap nemen we je mee op de weg die Franciscus ons heeft voorgeleefd, namelijk die van de afstemming op het ‘Hoogste in jezelf’. Voor hem was dat God, maar dat kan voor jou de Boeddhanatuur, Licht, het Al, Oorsprong etc. zijn. Dit heel persoonlijke ankerpunt is een geschenk aan jezelf, nu we leven in een buitenwereld die vluchtig, onzeker, complex en meervoudig is. Het is belangrijk meer te focussen op wie we zíjn en de aandacht voor het dóen wat te temperen. Vanuit de afstemming op ‘het Hoogste in jezelf’ ben je authentiek, overtuigend, zelfverzekerd en ervaar je rust en ruimte. Wil jij jezelf samen met anderen op deze manier eens tegen het Licht houden?

Wat kan Franciscus van Assisi  nu voor jou betekenen?

Hij leefde zijn leven op zijn volstrekt unieke manier. Hij wist eenvoud in zijn bestaan terug te brengen en heel goed koers te houden in de onstuimige tijd (1182 – 1226) waarin hij leefde. Zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau waren ingrijpende veranderingen ook toen aan de orde van de dag. Dat is voor ons nu feitelijk niet anders. Mogelijk dienen zich bij jou ook van tijd tot tijd belangrijke vragen aan of sta je op een kruispunt. Dan is het vruchtbaar om een pas op de plaats te maken op een inspirerende plek en stil te staan bij ‘trage vragen’ die je aan het hart gaan en daarom aandacht en tijd verdienen.

Een innerlijke reis in Assisi

Kenmerkend voor dit programma is dat we er bewust en nadrukkelijk die fascinerende extra dimensie van een persoonlijke innerlijke reis aan toevoegen wat het een pelgrimage maakt. We doen dat aan de hand van een aantal kernthema’s dat niet alleen voor Franciscus, maar voor iedereen relevant is, waarbij we ons steeds laten leiden door het Hoogste in onszelf. Met Franciscus als gids en inspirator volgen we een beproefd ritme dat bestaat uit korte inleidingen als impuls, gezamenlijke reflectiemomenten, bergwandelingen naar plekken waar Franciscus de stilte zocht en natuurlijk genieten we ook van eigen (vrije) tijd. De bezoeken aan plaatsen waar belangrijke keerpunten in zijn leven plaatsvonden gecombineerd met de zelfonderzoeken die we aanreiken, leiden tot rijke ervaringen en geven antwoord op actuele vragen die jou persoonlijk bezighouden. Zie hiervoor ervaringen eerdere deelnemers.

Franciscus van Assisi:

‘Het was makkelijk om van God te houden
in alles wat prachtig was,
de lessen van een diepere wijsheid leerden me echter
om God in alles te omarmen’

De kern van Franciscus’ levenshouding is tijdloos en universeel

Precies dat maakt Franciscus van Assisi ook in onze tijd tot een bron van inspiratie. Hij was een ‘dienend leider’ avant la lettre. Hij wilde zelf helemaal geen leider zijn, maar was het tegen wil en dank. Franciscus realiseerde zich als geen ander dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Dit besef wordt in onze 21e eeuw vanwege crises en onderlinge wrijvingen van steeds groter belang.

Franciscus was een buitengewoon moedig man.  Menig keer had hij het lef om zijn leven waar nodig een wending te geven. Vastberaden en overtuigend zocht en vond hij antwoorden op essentiële vragen. Omdat hij ten volle leefde vanuit zijn essentie wist hij onder bijna alle omstandigheden steeds heel goed koers te houden. Hij bleef daar meestal opgewekt en vrolijk bij. Sommigen menen dat daar ook de uitdrukking ‘vrolijke Frans’ vandaan komt?