Rudi Timmermans (1965)


Tijdens een 5-weekse Franciscaanse pelgrimsreis – in de voetsporen van Franciscus – van Firenze via Assisi naar Roma, werd ik geraakt door deze figuur en zijn betekenis voor ons leven en werk vandaag.

Ik ben coach en procesbegeleider. Gedurende 20 jaar werkte ik als Human Resources-verantwoordelijke in een multinational. In 2007 maakte ik de overstap naar mijn eigen consultancy-bedrijf, Human Serendipity. Ik begeleidde veranderingsprocessen, gaf training coachte en ondersteunde mensen in loopbaankeuzes. Tevens ben ik gastdocent aan de Hoge School Odisee in Brussel.

In mijn huidige coachings/begeleidings werk wil ik mensen ondersteunen die bereid zijn om hun ‘innerlijk kompas’ scherper te stellen, hun bewustzijn daardoor te verruimen, om meer zichzelf in de wereld te zetten (i.p.v. te leven/werken in functie van wat anderen verwachten). Inspiratie vind ik in de wijsheden en levenskunst van zowel Westerse als Oosterse spiritualiteit/religie (Vroeg-Christendom (Woestijnvaders, Benedictus, Franciscus), Boeddhisme) en zoek hierin de parallellen met hedendaagse stromingen om te zien hoe deze –in een andere ‘taal’- tot vergelijkbare syntheses komen (Appreciative Inquiry, Positieve Psychologie, Mindfulness, Jungiaanse Psychologie, Sociaal Constructionisme, Dienend Leiderschap, Theorie U, Ken Wilber).