Bezinnen | Herbronnen


~ Wat doet tijd met jou en wat doe jij met tijd? ~

Focus, rust en kwaliteit in je werk

Je wilt, zeker in drukke tijden, geestelijk en lichamelijk vitaal blijven. Daarvoor kun je waardevolle bronnen aanboren die ‘de tand des tijds’ glansrijk hebben doorstaan. Wat opvalt, is dat bij dit soort bronnen houdingen van geduld, aandacht en het cultiveren van rust en regelmaat centraal staan.

Deze langdurig beproefde kwaliteiten worden juist nu steeds meer op waarde geschat, en dat terwijl zij toch haaks lijken te staan op onze veelal haastige cultuur met als motto: ‘ik ren dus ik ben’.

Benedictijns timemanagement is eenvoudig, down to earth en doeltreffend: je doet hetzelfde, maar dan wezenlijk ánders en effectiever. Jij en je opdrachtgever verlangen toch zeker ook naar kwaliteit?

Aandacht, aandacht en nog eens aandacht

Deze workshop geeft een dieper inzicht in wat jij met tijd en wat tijd met jou doet. Dit inzicht krijg je o.a. door de cruciale rol van aandacht te onderzoeken en m.n. te ervaren, want aandacht is dé garantie voor kwaliteit omdat:

  • werken met de juiste aandacht je effectiever en efficiënter maakt, m.a.w. je doet meer in minder tijd en daarmee creëer je ruimte.
  • het effect van juiste aandacht in relationele verhoudingen minstens zo belangrijk is. Aandacht op het juiste moment op de juiste plaats is weldadig voor jezelf en voor de ander(en). Dit staat in schril contrast met het effect van de bijna constante roep om snelheid en dadendrang. Dit zet de de kwaliteit van werk- en privérelaties flink onder druk kan zetten.
  • het interessant is om te onderzoeken hoe jij jouw beleving van tijd kunt beïnvloeden. Denk daarbij aan een mooie opdracht of project waar je zo in opgaat dat je geen besef van tijd meer hebt. Het tegenovergestelde is een schijnbaar ‘eindeloos durende (rot)klus’, waarbij de tijd lijkt te kruipen.

Programma

De workshop is gebaseerd op drie belangrijke pijlers van de Benedictijnse spiritualiteit. Dit programma wordt krachtig ondersteund door zowel het gehanteerde tijdritme als de unieke ambiance van Kloosterhotel Zin . Deze drie pijlers zijn:

  • Stabilitas: Erbij blijven en niet vluchten. Daarmee leer je om je voor een bepaalde tijd intensief te verbinden aan één appèl en dus meer in het ‘hier en nu’ te zijn. We noemen dat de ‘kunst van het ophouden en de kunst van het stoppen’. Zo komt de een maar niet uit de startblokken, terwijl de ander van geen ophouden weet.
  • Conversio morum: Het consequent oppakken van het proces om je houding en levensstijl beetje bij beetje te verbeteren. Daarbij moet je denken aan onthechting van ineffectieve en het faciliteren van goede gewoonten. Belangrijk is trouw te blijven aan waarden die voor jou van belang zijn. Je leert meer handelen vanuit vrijheid, in plaats vanuit verkramping en ingesleten ineffectieve gewoonten
  • Obediëntia: De aard van de gehoorzaamheid is hier gehoor geven aan ‘dat wat jij hoog hebt’. Je kunt gehoor geven aan een persoon, groep of situatie en je iets ‘laten zeggen’. Je leert luisteren met een ‘open mind’ en hoe je jouw oordeel achterwege kunt laten. Misschien kun je jouw ‘eigenwijsheid’ opschorten of zelfs opgeven.

Deze workshop beslaat twee of drie dagdelen en wordt begeleid door Bart Schalkx. In de versie van drie dagdelen is beeldend kunstenares Caren van Herwaarden gasttrainer. Om deelnemers voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven bestaat een groep uit maximaal 12 deelnemers.

Maatwerk

In overleg ontwikkelen we voor (management)team of organisatie een programma op maat.